Structura organizatorică a Direcţiei Regionale de Statistică Timiş

Direcţia Regională de Statistică Timiş, instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată de la bugetul de stat, este organizată şi funcţionează în baza prevederilor Legii 226/2009 privind organizarea şi funcţionarea statisticii oficiale în România, ca unitate teritorială aflată în subordinea INS.